Metsa ülestöötamine ja metsakinnistute ost üle Eesti

Metsa ülestöötamine usalda eestimaisele metsafirmale, mille meeskonnal on kohalikul metsandusturul kogemusi juba rohkem kui kahe aastakümne jagu.
metsafirma
Kes me oleme?

Kogemustega kodumaine metsafirma

Metsa ABC OÜ põhiliseks eesmärgiks on pakkuda erametsaomanikele kvaliteetset metsa ülestöötamise teenust.

Aastakümnete pikkune kogemus metsandussektoris on näidanud, et kui raske on leida metsa ülestöötamiseks usaldusväärset partnerit.

Hindame usaldusväärsust, kokkulepetest kinni pidamist ja head koostööd!

Oleme alati lahkelt valmis nõustama metsaomanikke neile olulistes küsimustes!

Teenused

Metsa ost ja ülestöötamine

Metsa ABC OÜ ei ole üks neist paljudest metsavahendajatest, kes tänasel päeval metsandusturul tegutsevad.
Meil on metsa ülestöötamiseks ja väljaveoks vajalik metsatehnika ning tööjõud endal olemas.
icon

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine tagab metsa jätkusuutlikuse ka tulevastele põlvedele.
icon

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost puiduhakke tootmiseks. Otseleping Väo koostootmisjaamaga.
icon

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost ja metsa majandamine kogu Mandri-Eestis ja ka saartel.
icon

Metsa majandamine

Metsa majandamine lühema- või pikemaajalise kokkuleppe põhjal.
icon

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost virnastatud võsa või siis raiejäätmete näol üle Eesti.
icon

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost kokkuleppehinna või metsamaterjali alusel.
metsakinnistute ost
Metsa ost

Metsakinnistute ost

Metsakinnistu müük on võimalik ka sellisel juhul, kui see on koormatud hüpoteegiga või siis osaliselt põllumaast või rohumaast koosnev.

Metsa ostule eelneva hinnapakkumise koostamine on metsaomanikule tasuta, sõltumata metsamaal kasvava metsa seisukorrast või selle liigilisest kooslusest.

Oleme usaldusväärseks partneriks metsakinnistu müügiga seonduval asjaajamistel, kuni tehingu notariaalse kinnitamiseni.

Metsaraie

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine kompleksteenusena, mis sisaldab metsaraiet ja metsamaterjali väljavedu ning selle transporti lähimasse kokkuostupunkti.

Ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist tuleb meie taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed metsamaterjali sortimendi ja selle arvestusliku mahu kohta.

Vajadusel abistame metsaomanikke metsateatise esitamisel või metsamajandamiskava koostamisel.

metsa ülestöötamine
hakkepuidu ost
Võsa ost

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost virnastatud võsa või raiejäätmete näol. Ostame ka võssa kasvanud rohu- ja põllumaid või võsastunud raielanke, mis sobivad puiduhakke tootmiseks.

Puiduhakke tootmiseks sobivad hästi paju ja lepavõsa ning teised vähemväärtuslikud puuliigid. Samuti ka erinev metsamaterjal, mis on parasiitide või mädaniku tõttu saematerjaliks kõlbmatud.

Omame otselepingud koostootmisjaamadega ja seetõttu suudame pakkuda kliendile alati parimaid kokkuostuhindu.

Metsaomanikule

Metsa majandamine

Pakume metsaomanikele lühema- või pikaajalisema koostöö võimalust. Selline koostöömudel võimaldab metsa majandada just neil metsaomanikel, kellel ei ole endal selleks lihtsalt aega või piisavalt pealehakkamist. Koostöö aluseks oleks eeskätt ühiselt läbi arutatud plaan metsa jätkusuutlikuks majandamiseks.

Plaani koostamisel arvestame metsaomaniku ootuste ja visioonidega ning vajadusel pakume välja omapoolsed ettepanekud. Nõustame metsaomanikku erinevate toetuste taotlemisel, metsakorralduskava koostamisel, metsa istutamisel ja metsa hooldamisel (võsa, haigete puude ja tuulemurru raie). Lisaks veel kuivenduskraavide rajamisel ja erinevate raiete teostamisel (valgustusraie, harvendusraie, lageraie, aegjärkne raie).

Realiseerime metsa majandamise käigus raiutud puidu sortimendi ja toodame võsast ning raiejäätmetest puiduhaket. Ümar- ja hakkepuidu hinnad lepime kokku ennem raietööde algust. Samuti ka teostatavate tööde ja teenuste hinnad.

Oleme kursis puiduturul toimuvaga ja seetõttu oskame metsaomanikele soovitada tegevusi, mida just praegu oleks õige aeg teostada. Kui puidu hind on turul madal, siis ei ole metsaomanikul otstarbekas oma metsas suuri mahte raiuda. Madal turuseis ei takista aga muude metsaarenguks kasulike tegevustega tegelemast. Tänasel päeval on võimalik neid kulusid osaliselt ka riiklike toetustega katta. 
Küsi pakkumist

Tasuta hinnapäring

Usaldusväärse metsandusettevõttena hindame metsaomanike privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt.

Seetõttu käsitleme metsaomanike ja metsakinnistute andmeid konfidentsiaalse teabena ning tagame nende töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Meeskond

Kontakt

Meie aastakümnete pikkuse kogemusega metsandusspetsialistid on valmis teid nii
nõu kui ka jõuga alati aitama. Võta meiega lahkesti ühendust!
metsa abc

Metsa ABC OÜ

Metsafirma
kaimo rim

Kaimo Rim

Metsa ost
lauri alu

Lauri Alu

Hakkepuidu ost